top of page

ACUPUNCTUUR

Traditionele Chinese Geneeskunde

NIET DE ZIEKTE MAAR DE PATIENT WORDT BEHANDELD

Chinese Geneeskunde bestudeert de mens en zijn onderlinge verwevenheid met de natuur door observatie. Ze gebruikt een holistische benadering van genezing. Bovendien gaat TCM uit van het paradigma van een aangeboren energie (Qi) als de bezielende kracht van een levend wezen. Daarnaast is de Chinese Geneeskunde gebaseerd op de zelfgenezingskracht van een levend wezen. D betekent dat genezing niet alleen plaatsvindt door externe factoren die worden toegevoegd, maar door het vermogen van een levend lichaam om zijn eigen evenwichtstoestand te vinden. Deze balans is voor elk wezen verschillend en individueel. Daarom wordt niet de ziekte maar de zieke patiënt behandeld. Een hoofdpijn van één patiënt wordt vaak niet met dezelfde acupunctuurpunten of kruiden in TCM behandeld als een andere patiënt die aan hoofdpijn lijdt. Er moet een uniek patroon worden geïdentificeerd om het hoofdpijnpatroon van deze persoon effectief te kunnen behandelen.

Acupuncture old book

ACUPUNCTUUR

Acupunctuur en Chinese kruidengeneesmiddelen gaan minstens 2200 jaar terug.

Acupunctuur verbetert de lichaamsfuncties door het bevorderen van het natuurlijke zelfgenezingsproces.  Daarvoor worden specifieke anatomische plekken (acupunctuurpunten) gestimuleerd. Dit wordt meestal gedaan door het inbrengen van fijne, steriele naalden in de huid van de patient. Volgens TCM bevinden acupunctuurpunten zich op meridianen, een pad waardoor de levensenergie die bekend staat als "qi" stroomt. Door de stimulatie van acupunctuur op de acupunctuurpunten en meridianen wordt het lichaam getriggert om zichzelf weer in balans te brengen.

Acupuncture
Acupunctuur: Services
bottom of page