top of page

INTEGRATIEVE PSYCHOLOGIE

Psychologie, Counseling, Coaching

DE MENS ALS GEHEEL

Integratieve Coaching/Counseling/Therapie is een nieuwe stroming binnen de psychotherapie, gebaseerd op de cliënt en de mens als geheel.

De coach, counselor of therapeut leidt de cliënt door een proces waardoor de cliënt zijn zelfhelende vermogen, hulpbronnen en talenten als mens ontdekt. De cliënt kan deze vervolgens gebruiken om de klacht aan te pakken en van A naar B te komen.

Integratieve Therapie is gebaseerd op het idee dat alles in verbinding met elkaar staat. De mens beschikt over verschillende dimensies (zoals gevoel, gedachtes, gedrag, verbeelding, geloof, sociale en lichamelijke) die met elkaar in contact staan. Daarnaast staat de mens ook in contact met zijn omgeving die ook over deze dimensies beschikken. Als een cliënt met een klacht komt, is de klacht daarom ook verbonden met al deze dimensies in de binnenwereld en de buitenwereld van de cliënt. Daarom gaat het tijdens de sessies ook vaak over gevoelens, gedachtes, lichamelijke ervaringen etc.

Sunset

DIT IS WAT JE ERVAART TIJDENS INTEGRATIEVE COACHING/COUNSELING/THERAPIE:

  • Helderheid en duidelijkheid over het doel wat je wilt bereiken

  • Begrijpen van je vraag of je probleem en hoe het precies zit

  • Grip en zicht op je vraag of probleem

  • Vergroting van competentie en eigen probleemoplossend vermogen

  • Opdoen van nieuwe inzichten en ervaringen

  • Helderheid erover hoe je het kan aanpakken en veranderen zodat je je zo kunt voelen als je wilt

  • Tools om het vraagstuk of probleem aan te pakken

  • Het zetten van je (eerste) stappen zodat je je doel bereikt

Integratieve coaching/counseling/therapie kortdurend is. Dat betekend 5-15 sessies.  Je stelt heldere en haalbare doelen. Op die manier zal je je vraagstuk of probleem sneller en diep van binnen begrijpen en bewerken zodat je holistisch veranderd.

Rustic Beach Path
Integratieve Psychologie: Services

GEBRUIKTE METHODEN

- NLP

- Mindfulness

- Meditatie

- Hypnotherapeuthische methoden

- Visualisaties, Imaginaties

- Cognitieve en Gedragstherapie

- Ademhalingstechnieken

- Lichaamsgerichte technieken

- Werken met delen

Friendly Conversation
Integratieve Psychologie: Services
bottom of page